DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Do odvolání z důvodu poruchy nefungují v Centru SSN pevné telefonní linky. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech:   

  • ředitelka - 723 912 887
  • provozní kancelář - 775 989 399
  • vedoucí pečovatelek - 605 849 778

O nás

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a pobytové odlehčovací služby na základě registrace MHMP.

O naší organizaci

Centrum SSN poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům již od roku 2001. Jedná se o jedinou organizaci tohoto druhu v Nebušicích. Důležitou součástí Centra SSN je dům s pečovatelskou službou s 20 bytovými jednotkami.

Hlavní náplní Centra sociálních služeb Nebušice je poskytování terénní pečovatelské služby a zajišťování pobytové odlehčovací služby pro seniory a zdravotně handicapované občany.

Cílem organizace je poskytování velmi kvalitních služeb kvalifikovaným personálem.

Za dlouhodobou podporu děkujeme