Terénní pečovatelská služba

Zajišťuje péči u klienta v jeho domácím prostředí.

Jak je služba poskytována

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Zajišťuje péči u klienta v jeho domácím prostředí v rozsahu, který potřebuje. Péče je poskytovaná na základě individuálních plánů a ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.

Péči poskytujeme od pondělí do neděle v čase 6 - 22 hod

Pečovatelská služba v terénu umožňuje svým klientům život v jejich domácím prostředí v době, kdy jsou jejich soběstačnost a sebeobsluha krátkodobě či trvale sníženy.

Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní ani ošetřovatelské úkony.

Pečovatelky

Pečovatelská služba je poskytována zkušenými pečovatelkami s odbornou kvalifikací, které jsou průběžně proškolované a vzdělávané.

Legislativa

Poskytování pečovatelské služby je upraveno

  • zákonem č. 108/2006 Sb.
  • prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Dokumenty ke stažení

Pravida pro poskytování pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby platný od 15.03.2019

Pravidla pro podávání stížností na kvalitu poskytované služby