Terénní pečovatelská služba

Zajišťuje kompletní pečovatelské služby svým klientům v jejich domácím prostředí.

Kapacita pečovatelské služby činí 120 klientů

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit našim klientům zůstat v jejich přirozeném prostředí, přestože již nezvládají některé činnosti ze základní péče o sebe. Prostřednictvím pečovatelské služby pak mohou fungovat normálním životem za pomoci pečovatelek.

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je pomoc našim klientům prostřednictvím individuálních plánů v oblastech, ve kterých je pomoc a aktivizace k činnosti potřebná Jedná se mimo jiné i o pomoc psychickou.

Zásady pečovatelské služby

Zásadami pečovatelské služby Centra sociálních služeb Nebušice jsou následující:

  • respekt k uživatelům
  • dodržování práv a svobod uživatelů
  • odbornost, nestrannost, diskrétnost
  • seberealizace obyvatel
  • respektování potřeb klienta a soukromí
  • tolerance, důvěra a úcta
  • individuální přístup k uživateli
  • zachování důstojnosti

Podstatnou zásadou je to, že při výkonu úkonů pro klienty pečovatelky vychází z individuálních plánů. Individuální plány tvoří s klientem jejich klíčoví pracovníci, kteří je zpracovávají dle potřeb i přání klientů. To znamená, že i klienti se aktivně podílejí na tvorbě svých individuálních plánů. Pokud se situace změní, klíčový pracovník upraví s klientem individuální plán a postupuje dle nového plánu.

Jak je služba poskytována

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Zajišťuje péči u klienta v jeho domácím prostředí v rozsahu, který potřebuje. Péče je poskytovaná na základě individuálních plánů a ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.

Péči poskytujeme od pondělí do neděle v čase 6 - 22 hod

Pečovatelská služba v terénu umožňuje svým klientům život v jejich domácím prostředí v době, kdy jsou jejich soběstačnost a sebeobsluha krátkodobě či trvale sníženy.

Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní ani ošetřovatelské úkony.

Pečovatelky

Pečovatelská služba je poskytována zkušenými pečovatelkami s odbornou kvalifikací, které jsou průběžně proškolované a vzdělávané.

Legislativa

Poskytování pečovatelské služby je dáno

  • zákonem č. 108/2006 Sb.
  • prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Dokumenty ke stažení

Pravida pro poskytování pečovatelské služby


Ceník pečovatelské služby platný od 1. ledna 2024


Pravidla pro podávání stížností na kvalitu poskytované služby. Organizace stížnostmi získané podněty přenáší do své praxe